Archive for 'audiovisual'

Audiovisual Mades Lesbianes

Audiovisual Mades Lesbianes

Mares Lesbianes és un apropament a l’homosexualitat femenina a través de la vida quotidiana de 10 famílies diferents. Les imatges d’aquestes noves famílies es manifesten com el reflex d’un mirall de la família tradicional, ajudant a deconstruir la idea patriarcal de la mateixa i trencant amb els falsos mites creats entorn de l’homosexualitat.


CC salvo excepciones señaladas. 2022 Familiarizarse. Diseño web: tallergorilas.com y 7potencias