Tag Archives: Lena

Audiovisual Mades Lesbianes

Audiovisual Mades Lesbianes

Mares Lesbianes és un apropament a l’homosexualitat femenina a través de la vida quotidiana de 10 famílies diferents. Les imatges d’aquestes noves famílies es manifesten com el reflex d’un mirall de la família tradicional, ajudant a deconstruir la idea patriarcal de la mateixa i trencant amb els falsos mites creats entorn de l’homosexualitat.

Margot & Laura

Margot & Laura

(Español) Margot, la madre biológica de Lena es negra. Su pareja eligió al donante de esperma blanco, como ella. Esta familia suele toparse con una doble discriminación: la de la homofobia y la del racismo.


CC salvo excepciones señaladas. 2022 Familiarizarse. Diseño web: tallergorilas.com y 7potencias