Mares Lesbianes

Mares Lesbianes és un apropament a l’homosexualitat femenina a través de la vida quotidiana de 10 famílies diferents. Les imatges d’aquestes noves famílies es manifesten com el reflex d’un mirall de la família tradicional, ajudant a deconstruir la idea patriarcal de la mateixa i trencant amb els falsos mites creats entorn de l’homosexualitat.

Enfocat amb una visió intimista, respectuosa de les relacions intrafamiliars, ensenya mitjançant les imatges el treball diari que caracteritza les vides de tots els homes i dones sigui quina sigui la seva condició sexual, el seu gènere o estat civil. Però també reflexa la situació en què es troben les mares lesbianes i el seu rol en el mar familiar, tenint en compte la funció social que tenen atribuïda en les diferents cultures.

El treball realitzat a tres països diferents com Espanya, Holanda i Estats Units ajuda també a percebre un millor enteniment de la posició de la dona en aquelles societats. L’elecció d’aquests tres països, més allà d’estar basada en criteris geogràfics, ve guiada per les seves particularitats socials i culturals.

A l’any 2000 va entrar en vigor a Holanda una llei de matrimoni i adopció per a parelles homosexuals, fet que va igualar els drets d’aquestes parelles a la dels heterosexuals. El mateix ha succeït a Espanya, al juliol de 2005, encara que en el moment de desenvolupament d’aquest reportatge els i les homosexuals espanyoles encara no gaudien d’aquests drets.

A Estats Units, les lleis canvien segons l’estat; per aquesta raó, el treball va ser realitzat en diversos estats com Nova York, Califòrnia i Massachusets. A Nova York, es va permetre la unió de les parelles homosexuals regulada sota la fórmula domestic partnership. San Francisco ha sigut la ciutat durant moltes dècades un dels principals centres en el desenvolupament dels drets dels col·lectius gais d’ambdós sexes; a l’any 2004, l’alcalde de la ciutat va aprovar el casament entre homosexuals i va casar més de 4.000 parelles. El mes passat el governador de Califòrnia va vetar aquesta llei i Massachusetts s’ha convertit ara en l’únic estat de nord-amèrica que permet aquest tipus de matrimonis.

Al llarg de la història de cada una d’aquestes famílies trobem històries de la vida diària familiar, estant sempre present la cultura, la religió, la importància (o no) de la relació sanguínia entre els membres de la família, el racisme, l’homofòbia, l’amor i la separació. Realitats de la societat contemporània que es deixen veure a través d’aquestes i, com no, també en qualsevol altre tipus de família.

CC salvo excepciones señaladas. 2022 Familiarizarse. Diseño web: tallergorilas.com y 7potencias